Trang chủ » Quỹ trường an

Thu chi tháng 5 năm 2016 Ngày 16-06-2016 Thu chi tháng 5 năm 2016
Báo cáo thu chi tháng 9 và chương trình trung thu yêu thương năm 2015 Ngày 10-10-2015 Chi tiết về Báo cáo thu chi tháng 9 và chương trình trung thu yêu thương năm 2015.
Thu chi tháng 7 năm 2015 Ngày 27-08-2015 Thu chi tháng 7 năm 2015
Thu chi tháng 6 năm 2015 Ngày 11-07-2015 Thu chi tháng 6 năm 2015
Thu chi tháng 5 năm 2015 Ngày 07-07-2015 Thu chi tháng 5 năm 2015
Thu chi tháng 4 năm 2015 Ngày 04-05-2015 Thu chi tháng 4 năm 2015
Thu chi tháng 3 năm 2015 Ngày 04-04-2015 Thu chi tháng 3 - 2015
Thu chi tháng 2 năm 2015 Ngày 02-03-2015 Thu chi tháng 2 năm 2015
Thu chi tháng 1 năm 2015 Ngày 02-02-2015 THU CHI THÁNG 1 NĂM 2015           1. Tiền ủng hộ       STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú 1 Bạn Dư Thị Thanh                   300.000 Ủng hộ cháu Phú 2 Chị Mai Thị Thu Thủy               1.000.000 Ủng hộ cháu Phú 3 Chị Mai Thị Thu Thủy               1.000.000   4 Chị Phùng Thị Hồng Phương                  500.000 Ủng hộ cháu Phú 5 Anh Bá Dũng                  350.000   6 Chị Ý Hoàng Anh                  500.000   7 Chị Trần Thị Thùy
Báo cáo thu chi chương trình Noel năm 2014 Ngày 06-01-2015 Báo cáo thu chi chương trình Noel năm 2014
Báo cáo thu chi tháng 11 năm 2014 Ngày 10-12-2014 THU CHI THÁNG 11           1. TIỀN ỦNG HỘ       STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú 1 Chị Mai Thị Thu Thủy                1,000,000   2 Chị Nguyễn Thùy Chi - ĐH Thăng Long               2,000,000   3 1 Thành viên CLB                  500,000   4 Mạnh thường quân                  300,000   5 CLB bán đồ gây quỹ cho các Bé               1,290,000   6 Chị Trần Bảo Ngọc               1,000,000   7 Em Hồng Thái               1,000,000   8 Chị Bùi Thị Thanh Huyền                  500,000   9 Chị
Báo cáo thu chi tháng 10 - 2014 Ngày 14-11-2014 Báo cáo thu chỉ tháng 10 - 2014
Báo cáo thu chi tháng 9 - năm 2014 Ngày 06-10-2014 Chi tiết về báo cáo thu chi tháng 9 - năm 2014
Thu chi chương trình Trung thu yêu thương lần 4 Ngày 07-09-2014 Chi tiết về danh sách ủng hộ của các nhà hảo tâm cũng như chi tiêu trong chương trình trung thu.
Báo cáo thu chi Tháng 8 Ngày 29-08-2014 Chi tiết về thu chi tháng 8.
Thu Chi Tháng 7 - 2014 Ngày 14-08-2014 1. Tiền ủng hộ       STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú 1 Chị Đào Minh Thu VNĐ                500,000   2 Bác Lựu (Hàng xóm) VNĐ                500,000   3 Dì Vân VNĐ                500,000   4 Anh Nguyễn Quang Khoa VNĐ             2,000,000   5 Chị Hải Nga VNĐ             1,000,000   6 Chị Vũ Bích Nguyệt (bạn chị Nga) VNĐ                500,000   7 Gia đình Em Hưng (TV CLB) VNĐ             2,000,000   8 Em Thanh Huyền VNĐ                200,000   9 Anh Ngô Văn Tuấn - Bộ Tài chính VNĐ           10,000,000   10 Chị Bùi Thị
Thu Chi Tháng 6 -2014 Ngày 09-07-2014 1. Tiền ủng hộ       STT Khoản thu ĐVT                Số tiền Ghi chú 1 Bác Hương - Miền Nam VNĐ                  500,000   2 Bạn SV Thăng Long VNĐ                  400,000     Bạn Đỗ Hồng Luân VNĐ                  500,000     Ca sĩ Kevin Tuấn Hùng VNĐ               2,000,000     Bạn Sim (bạn Kim Anh) VNĐ               1,000,000     Bạn Nguyễn
Thu Chi Tháng 05 - Chương Trình 1-6-2014 Ngày 24-05-2014 Chi tiết THU CHI THÁNG 05 - Chương trình 1-6-2014
QUỸ TRƯỜNG AN THÁNG 03 NĂM 2014 Ngày 05-05-2014 STT Nội dung Tổng Ghi chú I Quỹ Trường An ( báo cáo kỳ trước tháng 10)           37,369,900     II Tiền ủng hộ còn dư hàng tháng  6,864,000   1 Thu chi tháng 11 còn thừa 402,000 đã b/cáo 2 Tiền lãi handmade 1,200,000 đã b/cáo 3 Thu chi tiền tết còn dư 2,199,000 đã b/cáo 4 Thu chi tháng 3 còn dư 3,063,000 đã b/cáo   III CHI QUỸ 3,270,500   1 Chi các hoạt động tháng 12 1,810,000 đã b/cáo 2 Chi các hoạt
Báo Cáo Thu Chi Tháng 4 - 2014 Ngày 05-05-2014 I. Thu chi quỹ CLB      1. Tiền ủng hộ Quỹ CLB       STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú 1 Bác Mão - Cầu Giấy VNĐ        1,000,000 và thêm 01 Thùng sữa  2 Bạn Nguyễn Thị Thanh Hòa VNĐ           500,000 đã nhận 3 Bạn Trần Bá Dũng VNĐ           300,000 đã nhận   Chị Ha Nguyen VNĐ        4,000,000 đã nhận   Chị Nga - Mẹ bé Thành VNĐ        1,000,000 đã nhận   Chị Bùi Thị Thanh Huyền (Quảng Ninh) VNĐ          

010203...>Trang cuối

Hình ảnh