Trang chủ »Quỹ trường an » Thu chi tháng 3 năm 2015


Thu chi tháng 3 năm 2015


Thu chi tháng 3 năm 2015

THU CHI THÁNG 3 NĂM 2015
         
1. Tiền ủng hộ      
STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Thành viên Nhật Anh                  100.000  
2 Chị Trang (Saoking)                  500.000  
3 Thành viên Trần Bạch Dương                  200.000  
4 Cô Cao Thị Hạnh Giáo viên GTVT ủng hộ Viện K               1.000.000  
5 Thành viên Trần Thành Luân ủng hộ Viện K                  200.000  
6 Chị Hoàng Thị Thúy Nga               8.000.000  
7 Anh Tung Do (Bố bé Thái)                  500.000  
8 Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (fb: Hằng Nguyễn)                  300.000  
9 Chị Nguyễn Thị Hiền               1.000.000  
10 Chị Đậu Thanh Huyền                  300.000  
11 Chị Đào Minh Thu                  500.000  
12 Thành viên Thanh Huyền MC                  500.000  
13 Huệ Chi mổ lợn                   93.000  
14 Thành viên Thaành Luân mổ lợn                  387.000  
15 Chị Nguyễn Hồng Nga                  500.000  
16 Chị Trần Thị Hải Nga                  300.000  
17 Anh Nguyễn Quang Khoa                  500.000  
18 Chị Mai Thị Thu Thủy               1.000.000  
19 Em Trần Thùy Linh                   200.000  
20 Bạn Châu (Bạn Huyền MC)                  200.000  
21 Chị Bùi Thị Nhung                  500.000  
Tổng thu             16.780.000  
         
2. Chi      
STT Khoản chi ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Tặng quà Em Chử Đức Liêm (Viện K)                  350.000  
2 Tiền cho các Bé đi biểu diễn ăn trưa                  610.000  
3 Thuê trang phục biểu diễn tại xuân hồng                  300.000  
4 Mua đồ cho các bé làm vòng, làm thiếp 8/3                  600.000  
5 Đồ chơi tặng các bé Viện K ngày 14/3/2015               3.780.000  
6 Bánh kẹo, bim bi cho các Bé Viện K ngày 14/3/2015                  290.000  
7 In logo CLB                    50.000  
9 Bánh kẹo Sinh nhật Tháng 3               1.500.000  
10 Cốc, đĩa, nến, mũ sinh nhật                    85.000  
11 Quà Sinh nhật                  750.000  
12 Thuê quần áo biểu diễn Sinh nhật                  350.000  
13 Bánh gato sinh nhật                  400.000  
14 Tặng quà cháu Phạm Bá Hưởng - Viện K ngày 21/3/2015                  500.000  
15 Tặng quà cho các Bé khoa Nhi - Viện K ngày 21/3/2015                  270.000  
16 Tặng quà cháu Phạm Bá Hưởng - Viện K ngày 30/3/2015               2.200.000  
Tổng chi           12.035.000  
         
II. Số dư Tháng 3/2015            4.745.000 đồng

Hình ảnh