Trang chủ »Quỹ trường an » Thu chi tháng 4 năm 2015


Thu chi tháng 4 năm 2015


Thu chi tháng 4 năm 2015

THU CHI THÁNG 4 NĂM 2015
         
1. Tiền ủng hộ      
STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh                  300.000  
2 Chị Hoa - Mẹ bé Hiếu                  500.000  
3 Chị Đậu Thanh Huyền                  300.000  
4 Chị Đào Minh Thu                  500.000  
5 Em Trần Thị Nguyệt Ánh                  200.000  
6 Thành viên Kim Anh                  500.000  
7 Em Hồng Thái (học tập bên Pháp)               6.000.000  
8 Bạn Hồng Nhung (bạn Linh)                  200.000  
9 Gia đình Thành viên Phương Thảo - Ngọc Linh                  300.000  
10 Anh Nguyễn Văn Bắc - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam                  200.000  
11 Chị Nguyễn Thị Huyền Trang                  200.000  
12 Em Lê Thị Thanh                  200.000  
13 Cộng đồng người việt tại Đài Loan - Hội Kết nối yêu thương               2.000.000  
14 Thành viên Thành Luân nuôi lợn                  215.000  
15 Bạn Tran My Tien                  200.000  
16 Công ty VIETSTAR LAND nuôi lợn                  300.000  
17 Em Nhã - HCM                  500.000  
18 Bạn Thái Thị Huệ                  500.000  
19 Chị Hiền                  200.000  
20 Em Thành                   200.000  
21 Ước mơ của Thúy - Báo Tuổi trẻ              10.000.000  
Tổng thu             23.515.000  
         
2. Chi      
STT Khoản chi ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Mua 17 lợn để làm chương trình tiết kiệm hàng tháng                   595.000  
2 Mua đồ chơi tặng Sinh nhật                1.508.000  
3 Tặng quà cho 02 bé có hoàn cảnh khó khăn: Bé Nam, Bé Ngọc                1.000.000  
4 Mua: 150 quyển truyện cho Thư Viện                 1.912.000  
5 Đồ trang trí Sinh nhật, túi nilong, cốc                   276.000  
6 Hộp đựng sao, giấy gấp sao, gấp hạc tặng các Bé                   301.000  
7 Bánh gato sinh nhật                  338.000  
8 CLB hỗ trợ Bé Khánh Linh chi phí tiền mổ lách               8.000.000  
9 Nhóm chủ nhật mua bánh kẹo cho các bé liên hoan                 180.000  
10 Tặng quà bánh kẹo cho các Bé Viện K ngày 21/4/2015                  354.000  
11 Tặng quà bé Yến Ngọc - Viện K, có hoàn cảnh khó khăn               1.000.000  
12 Thăm và tặng quà đồ chơi các bé Viện K ngày 25/4/2015                  685.000  
13 Tặng quà bé Yến Ngọc và bé Bá Hưởng - Viện K, có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn của chương trình Ước mơ của Thúy              10.000.000  
Tổng chi            26.149.000  
         
II. Số dư Tháng 4/2015          (2.634.000) đồng

Hình ảnh