Trang chủ »Quỹ trường an » Thu chi tháng 6 năm 2015


Thu chi tháng 6 năm 2015


Thu chi tháng 6 năm 2015

THU CHI THÁNG 6 NĂM 2015
         
1. Tiền ủng hộ      
STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Chị Hảo                  500.000  
2 Mạnh thường quân ở quán KFC                  500.000  
3 Em Ngô Thị Hà Oanh                  300.000  
4 Thành viên Thu Giang                  200.000  
5 Thành viên Giang Thái                  200.000  
6 Một mạnh thường quân (bạn Hồng Anh)                  500.000  
7 Chị Nga tặng quà Huy                  500.000  
8 Anh Khoa tặng quà Huy               1.000.000  
9 Chị Trang - La Khê tặng quà Huy                  500.000  
10 Chị Mai Thu Thuỷ tặng quà Huy               1.000.000  
11 Chị Nguyễn Thị Hiền               2.000.000  
12 Cô Vân + Cô Phương                1.000.000  
13 Em Hoang An Doan                  200.000  
14 Mẹ bé Hải Phong                   200.000  
15 Chị Nguyễn Thanh Loan (chị gái Linh)                  500.000  
16 Một mạnh thường quân (bạn chị Đào Minh Thu)               1.000.000  
17 Bạn Vũ Ánh (Bạn Huyền MC)                  400.000  
18 Bạn Dung (Bạn Huyền MC)                  300.000  
19 Em Lan Anh (Bạn Huyền MC)               1.000.000  
20 Em Vũ Thị Dung                  200.000  
21 Chị Trang - SĐ 7                  200.000  
22 Chị Đậu Thanh Huyền                   300.000  
  Nuôi lợn Tháng 6      
1 Thành viên Trần Thành Luân và Phòng làm việc                  277.000  
2 Thành viên Đỗ Hồng Luân                  733.000  
3 Bạn Hồng Nhung                  200.000  
4 Gia đình Thành viên Phương Thảo                  459.000  
5 Bạn Mai Hương                  180.000  
6 Văn phòng Roycity                  344.000  
7 Thành viên Huệ Chi                   90.000  
8 Thành viên Nguyễn Thị Khương                  200.000  
9 Thành viên Huyền MC                  110.000  
10 Bạn Hải Yến                  100.000  
11 Bạn Hà Vũ                  100.000  
12 Bạn Vân Anh                  321.000  
13 Thành viên Hồng Anh nuôi lợn                  150.000  
14 Thành viên Nhật Anh                  100.000  
Tổng thu           15.864.000  
         
2. Chi      
STT Khoản chi ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Các Bé đi văn nghệ và ăn KFC                  946.000  
2 Thuê trang phục biểu diễn ngày 13/6                  700.000  
3 Tặng quà em Thư - Viện K                  500.000  
4 Tặng quà em Huy - Viện K               2.000.000  
5 Mua tượng tô , màu, bút tô, bút chì               1.010.000  
6 Bánh Sinh nhật, nước uống                  250.000  
7 Rửa ảnh tặng bé                   95.000  
8 Tặng quà em Huy - Viện K               6.200.000  
9 Tặng quà em Chảo Mùi Máng                  500.000  
10 Tặng bé dân tộc Dao ở Viện HH                  500.000  
11 Tặng quà bé Thương ở Viện HH                  500.000  
12 Tiền lợn + in logo                  150.000  
Tổng chi           13.351.000  
         
II. Số dư Tháng 6/2015            2.513.000 đồng

Hình ảnh