Trang chủ »Quỹ trường an » Thu chi tháng 7 năm 2015


Thu chi tháng 7 năm 2015


Thu chi tháng 7 năm 2015

THU CHI THÁNG 7 NĂM 2015
         
1. Tiền ủng hộ      
STT Khoản thu ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Chị Đỗ Thị Hằng  VNĐ                200.000  
2 Chị Hanh Le, Nam Anh Tran  VNĐ             1.000.000  
3 Bạn Nguyễn Hồng Hải VNĐ                200.000  
4 Chị Đào Quỳnh Mai VNĐ             1.000.000  
5 Gia đình Anh Khoa VNĐ             2.000.000  
6 Chị Đào Minh Thu VNĐ             1.500.000  
7 Em Vũ Thị Dung VNĐ                200.000  
8 Em Hùng Anh VNĐ                300.000  
9 Anh Dũng VNĐ                500.000  
10 Gia đình Anh Khoa VNĐ             2.000.000  
11 Anh Dũng VNĐ             6.500.000  
12 Chị Hoàng Thúy Nga VNĐ             8.700.000  
13 Dự án Redzo VNĐ             5.000.000  
14 Chị Tú Anh và Anh/Chị đài ANTV VNĐ           11.000.000  
15 Tiền xe ô tô mô hình VNĐ                155.000  
16 Bạn Luân, Tới, Thương VNĐ             1.000.000  
17 Bạn Nhã - HCM VNĐ                500.000  
18 Bạn Dung - Bạn Huyền MC VNĐ                300.000  
19 Thành viên Kim Anh VNĐ                500.000  
20 Mẹ Bé Nhi - Viện HH VNĐ                200.000  
21 Chị Đậu Thanh Huyền VNĐ                300.000  
Nuôi lợn Tháng 7
1 Thành viên Nguyễn Thị Khương VNĐ                877.000  
2 Thành viên Trần Thành Luân và Phòng làm việc VNĐ                520.000  
3 Thành viên Thu Giang VNĐ                160.000  
4 Thành viên Thanh Huyền VNĐ                210.000  
5 Chị Ngọc Tuyết VNĐ                150.000  
6 Vp Royal city VNĐ                274.000  
7 Một cửa La Khê VNĐ                320.000  
8 Thành viên Phương Thảo VNĐ                483.000  
9 CA Quận Thanh Xuân VNĐ                770.000  
10 Thành viên Đỗ Hồng Luân VNĐ                223.000  
11 Thành viên Hồng Anh VNĐ                100.000  
Tổng thu           47.142.000  
         
2. Chi      
STT Khoản chi ĐVT Số tiền Ghi chú
1 Mua quà cho các Bé viện K VNĐ                300.000  
2 Tặng quà cho gia đình anh Tới - Viện K VNĐ             1.000.000  
3 Tặng quà cho Em Chảo Mùi Máng VNĐ             5.400.000  
4 Mua áo đồng phục cho các Bé VNĐ           17.900.000  
5 Mua nước uống cho các Bé VNĐ                180.000  
6 Quà cho các Bé Viện K VNĐ                250.000  
7 Tặng quà gia đình Anh Tới từ MTQ ủng hộ VNĐ             1.000.000  
8 Quà đồ chơi tặng các Bé ở Khoa VNĐ             2.900.000  
9 Bánh gato Sinh nhật VNĐ                338.000  
10 Bánh kẹo Sinh nhật  VNĐ                380.000  
11 Tặng quà  bán tranh cho bé Thương VNĐ                500.000  
12 Tặng quà 09 bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn  VNĐ             4.500.000  
13 Tiền mua lợn gây quỹ từ thiện VNĐ                525.000  
14 Tiền khung tranh cho các Bé VNĐ                330.000  
15 Tiền in logo CLB trong dự án nuôi lợn VNĐ                 55.000  
16 Tiền thuê tên miền, hosting web CLB VNĐ             1.463.000  
17 Tặng quà em Khánhh Hoài - Viện K VNĐ                400.000  
Tổng chi           37.421.000  
         
II. Số dư Tháng 7 /2015            9.721.000 đồng

Hình ảnh